Bedrijfsgegevens

Mirasal VOF
BTW - BE 0718.743.076
Louterman 38, 2820 Bonheiden

Rekeningnummer: BE51 1431 1688 1162 
IBAN code : GEBA BE BB
Bank: Fintro (Fortis Bank)

 

Website Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website www.longevidad.be. Bestelling van producten is onderworpen aan de algemene voorwaarden die afzonderlijk op de website worden vermeld.

Longevidad is een website van Mirasal VOF, met maatschappelijke zetel te Louterman 38, 2820 Bonheiden, met ondernemingsnummer 0718.743.076, BTW BE0718.743.076.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Mirasal VOF per schadeverwerkkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. Mirasal VOF is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Mechelen (België).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal. Het is niet toegelaten de inhoud van de website te kopiëren.